تغییرات در آگهی فروش اکانت و کلن کلش: ثبت اصلاحیه آگهی

توجه داشته باشید شما فقط 1 مرتبه امکان ثبت اصلاحیه رایگان را دارید ، و از مرتبه دوم برای ثبت اصلاحیه میبایست از اینجا اقدام و مبلغ 2.000 تومان پرداخت کنید .

ثبت اصلاحیه تکرار


اصلاحیه

اگر در فیلد کد آگهی با خطلای تکراری بودن کد آگهی مواجه شدید بدین معناست که قبلا برای آگهی خود اصلاحیه زده اید و برای ثبت اصلاحیه دوم از لینک بالا ( اطلاحیه تکرار ) اقدام نمائید .
  • نام اکانت یا کلن خود که برای اصلاحیه ثبت میشود
  • تگ اکانت یا کلن خود که برای اصلاحیه ثبت میشود
  • همان آیدی که زمان ثبت آگهی وارد کردید
  • همان تلفنی که در زمان ثبت آگهی وارد کردید
  • تغییراتی که برای آگهی خود در نظر گرفته اید وارد نمایید . مانند قیمت یا توضیحات .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .
  • درصورتی که نیاز به تغییر تصویر دارید اینجا وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید .